Online hulpverlening voor jong en oud
wat zegt de wet over illegale drugs

Sinds juni 2003 is de wet op verdovende middelen gewijzigd. Er word nu onderscheid gemaakt tussen cannabis en ander illegale middelen (cocaine, heroine, XTC, speed, ...). Cannabis blijft ook een illegaal product. Aan drugs bezit en/ of -gerbruik kan altijd een straf vasthangen.

De wet maakt wel onderscheid tussen:

Minderjarigen die illegale drugs bezitten en/ of gebruiken.

De nieuwe wetgeving is niet van toepassing op minderjarigen (jonger dan achttien jaar): bezit en gebruik van zowel cannabis als van andere illegale drugs blijft in alle omstandigheden verboden. Wanneer een minderjarige betrapt wordt met drugs, maakt de politie een PV op en bezorgt dit aan het parket. Ook de ouders worden verwittigd.

 Meerderjarigen die cannabis bezitten en/ of gebruiken.

Er word voor meerderjarigen een onderscheid gemaakt tussen cannabis en andere illegale drugs. Wanneer een meerderjarige in het bezit is van een kleine hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik, zal er- bij vastelling van bezit een vereenvoudigd PV worden opgesteld, waarin word opgenomen: Plaats en datum van de feiten, aard van de feiten (type en hoeveelheid cannabis), volledige indentiteit van de dader en een samenvatting van zijn/ haar versie van de feiten. Verder wordt men nog een herinnerd aan de norm: Cannabis is verboden.

Cannabisbezit voor persoonlijk gebruik houdt in:

-Maximum hooeveelheid van 3 gram.

-Een geteelde plant.

Meerderjarigen die andere illegale drugs dan cannabis bezitten en/ of gebruiken.

Voor het bezit en/ of gebruik van andere illegale drugs dan cannabis wordt er altijd een PV opgemaakt en die word doorgestruurd naar het parket. Bij het parket kan de procureur dezelfde maatregelen treffen als diegene die beschreven werden voor cannabisbezit en/ of -gerbruik, namelijk seponering, minnelijke schikking, pretoriaanse probatie en doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. De klemtoon ligt op hulpverlening en niet op bestraffing.