Online hulpverlening voor jong en oud
wat zijn drugs

De term drugs is een verzamelnaam voor een groot aantal stoffen die in vloed hebben op je lichaam, geest, gevoelens, waarnemingen en bewustzijn die met een doel worden gebruikt. Wat betreft hun werkingen kans op afhankelijkheid, enzovoort verschillen ze elk apart.

Op basis van hun belangrijkste effect zijn ze opgedeeld in 3 ruime groepen: 

Bewustzijnsveranderende of hallucinogene middelen. (cannabis, LSD, XTC,...

Verdovende middelen. (alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen, heroine,...)

Stimulerende middelen. (cafeine, nicotine, amfetamines, cocaine,...)

Twee soorten drugs vallen wat buiten de "klassieke" indeling.

Vluchtige snuifmiddelen (lijmen en verdunners) die naargelang de dosis, een bewustzijnsveranderend of verdovend effect kunnen hebben.

XTC en aaverwante (EVA,MDA) die zowel opwekkend als bewustzijnsveranderende werking kunne hebben.